Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan

Langkah 1: Semak Daftar

Semak Daftar Dan Maklumat Bidang Pilihan
No Kad Pengenalan Anda
Kelulusan tertinggi anda SPM/SPMV    SKM 
SYARAT PERMOHONAN KEMASUKAN
KATEGORI SPM / SPMV:
  • Syarat am permohonan baru bagi semua bidang mesti memiliki SPM/SPM
  • Syarat khas permohonan baru bagi bidang (GG2OY-090-2X) Sijil Wakil Pemasaran - P.Makanan mesti memiliki SPM/SPMV serta kepujian Bahasa Malaysia,lulus Bahasa Inggeris dan Matematik
KATEGORI SKM:
  • Syarat am permohonan naik tahap mesti memiliki satu tahap lebih rendah bagi bidang berkenaan

Langkah 2: Maklumat Peribadi

Maklumat Peribadi Pemohon
Nama Pemohon
Tarikh Lahir
Jantina
Bangsa
Status Perkahwinan
Alamat Surat Menyurat


No Telefon Rumah
No Telefon Bimbit
Email
Maklumat Kesihatan Pemohon
Masalah Kesihatan Yang Serius Ya Tidak
Kecacatan Fizikal Ya Tidak
Masalah Penglihatan Ya Tidak
Berat  KG
Tinggi  cm

Langkah 3: Maklumat Ibu/Bapa/Penjaga

Maklumat Ibu/Bapa Atau Penjaga
Nama
Hubungan
Alamat Surat Menyurat Klik disini jika alamat ibubapa / penjaga sama dengan alamat pemohonNo Telefon Rumah
No Telefon Pejabat
Pengalaman Dalam Bidang Penternakan / Pertanian

Langkah 4: Maklumat Orang Yang Ingin Dihubungi Sekiranya Berlaku Kecemasan

Maklumat Orang Yang Ingin Dihubungi Sekiranya Berlaku Kecemasan
Nama
Hubungan
Alamat Surat Menyurat Klik disini jika sama dengan maklumat penjagaNo Telefon Rumah
No Telefon Pejabat

Langkah 5: Maklumat Akademik

Maklumat Akademik
Kelulusan Tertinggi Anda

Langkah 6: Pengakuan Pemohon

Akuan Pemohon
Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberi adalah benar dan lengkap.Saya faham bahawa pihak NATC berhak membatalkan tawaran ini jika didapati ada pemalsuan maklumat.Saya berjanji akan mematuhi segala syarat dan peraturan yang ditetapkan.

Agriculture Training Program Information System
Hakcipta terpelihara 2010. Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC)
Version 4.0 - Kemaskini Terakhir pada 31 Januari 2013.