Bahagian Latihan Kemahiran Pertanian

Semakan Keputusan Permohonan Kemasukan Ke TEVT & ILKA

Semakan

SESI PENGAMBILAN PELATIH BAGI SESI 09/2020
NO KAD PENGENALAN
Klik pada butang Semak untuk menyemak keputusan permohonan anda.

Agriculture Training Program Information System
Hakcipta terpelihara 2010. Bahagian Latihan Kemahiran Pertanian (BLKP)
Version 4.0 - Kemaskini Terakhir pada 31 Januari 2013.