PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN PERTANIAN KEBANGSAAN (PLKPK)
Harap maaf. Tarikh semakan keputusan untuk mengikuti kursus kemahiran tajaan Bahagian Latihan Kemahiran Pertanian (BLKP)
akan dibuka antara 04-02-2024 sehingga 01-02-2024.