PROGRAM LATIHAN KEMAHIRAN PERTANIAN KEBANGSAAN (PLKPK)
Harap maaf. Tarikh semakan keputusan untuk mengikuti kursus kemahiran tajaan Bahagian Latihan Kemahiran Pertanian (BLKP)
akan dibuka antara 21-02-2023 sehingga 05-03-2023.